ดิ่งเซิ่น อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด 
888/15 หมู่ 9 ซอยโครงการพรพัฒนา ถ.ประชาอุทิศ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Mobile:0895115888 MR.XUE           Tel:02408-4295 /Fax:02408-4296
Mobile China: 008613858731991 E-mail: typiao1701@163.com 438751086@qq.com